Popüler Yayınlar

24 Şubat 2011 Perşembe

Mezopatmya Uygarlıklarından Hititler


HİTİTLER

 • Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir.
 • Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri HATTUŞAŞ (Boğazköy)'dır.
 • Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.
 • Hititler'de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.
 • Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.
 • Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.
 • Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. ( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)
 • Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.

Mezopatmya Uygarlıklarından Persler


PERSLER

 • Anadolu M.Ö 543-333 yılları arasında İran'da kurulan PERS İMPARATORLUĞUNUN hakimiyetinde kaldı.

Mezopatmya Uygarlıklarından Lidyalılar


LİDYALILAR

 • Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda LİDYA deniliyordu.
 • Başkentleri SARDES(Sard)'dır.
 • Lidyalılar ticarette geliştiler. Tarihte PARA'yı ilk kez kullanan Lidyalılar'dır.
 • Lidyalılar Efes'ten başlayıp, Mezopotamya'daki Ninova'ya kadar uzanan KRAL YOLU'nun açılmasında
 • etkili oldular.
 • Lidyalılara Persler son vermiştir.
 • Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının çeşitli kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmasıdır.(Düzenli ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır.)

Mezopatmya Uygarlıklarından Hititler

HİTİTLER


 • Anadolu'ya Kafkaslar'dan geldikleri tahmin edilmektedir.
 • Kızılırmak çevresinde kurulmuştur. Başşehirleri HATTUŞAŞ (Boğazköy)'dır.
 • Hititler Suriye toprakları için Mısır ile yaptıkları savaş sonucunda KADEŞ ANTLAŞMASINI imzaladılar. Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk antlaşmadır.
 • Hititler'de asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı. Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu.
 • Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi.
 • Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞI'nı başlatmışlardır.
 • Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır. ( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir.)
 • Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar.